Neurologopeda kliniczny– Absolwentka Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Logopeda przedszkolny i szkolny . Oligofrenopedagog. Członek PZL- Polskiego Związku Logopedów w Oddziale Małopolskim. Posiadam Certyfikat zawodowy Logopedy.

Magister Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i doświadczenie zawodowe w  terapii zaburzeń afatycznych i dyzartrycznych  u dzieci i dorosłych zdobyłam na Turnusach Rehabilitacyjnych we Wrocławiu. Odbywałam  liczne praktyki  z dorosłymi pacjentami  po udarach, wylewach krwotocznych w Szpitalu św. Rafała w Krakowie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej. Od 2019roku wspomagam pacjentów na oddziale tamtejszego szpitala z dysfagia, afazją, dyzartrią. Ukończyłam szkolenia z zakresu „Diagnostyki mózgu w chorobach neurologicznych, odczytywanie dokumentacji medycznej” w Krakowie, realizowane przez Polskie Centrum Rozwoju „NeuroAkademia” w Warszawie.  Specjalista Sensomotorycznej Terapii Orofacjalnej. Ukończyłam warsztaty szkoleniowe na temat; Terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych” oraz „Manipulacji ustno- twarzowych i technik usprawniających narządy mowy, redukujące ból” u dr n. hum. Anny Regner  we Wrocławiu. 

Terapeuta miofunkcjonalny– MFT 9-99 Stars Anity M. Kittel. Na swoim koncie posiadam  wiele kursów dotyczących: „zaburzeń połykania”, „diagnozowania i prowadzenia terapii w zaburzeniach rozwojowych”, „Wspomagania i alternatywnego komunikowania się-AAC, w tym PECS”. Diagnozuję dzieci narzędziem wystandaryzowanym KOLD. Prowadzę w swej terapii Kinezjologię edukacyjną- „Gimnastykę Mózgu” Paula Dennisona. Ponad to  wykorzystuję elementy terapii INPP z zakresu niedojrzałości neuromotorycznej dzieci i dorosłych wg ,,Teoria Sally Goddard Blythe .w praktyce.’’ Ukończyłam szkolenia z zakresu odruchów posturalnych i dynamicznych w Instytucie Swietłany Masgutovej MNRI, aby umiejętnie rozpoznawać deficyty w rozwoju fizycznym/motorycznym pacjenta. Wspomagam terapię K-tapingiem/plastowaniem twarzy jako certyfikowany terapeuta tej metody przeszkolona przez K-tape International Academy. Dodatkowo efektywność terapii wspieram Elektrostymulacją w obszarze ustno-twarzowym.

Podążając za trudnościami edukacyjnymi dzieci i młodzieży wynikającymi z przetwarzania słuchowego CAPD, APD swój warsztat pracy poszerzyłam o diagnozę i terapie tych zaburzeń m.in. Metodę Warnkego, ćwiczeń na słuchawkach FORBRAIN, współpracą z terapeutami metody Tomatis czy Neurofllow.

Jestem uczestniczką  corocznych Ogólnopolskich Konferencji Logopedycznych, aby być na bieżąco w pomocach i technikach wspomagających moich pacjentów