Terapia integracji sensorycznej SI Nowy Targ

Czym jest Integracja Sensoryczna?

Twórcą teorii integracji sensorycznej jest dr Jean Ayres. Metoda ta określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych napływających przez receptory. Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg, otrzymując informacje za wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, czucie) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia.

Jakie korzyści płyną z tej formy terapii?

Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Zajęcia z integracji sensorycznej odbywają się na specjalnie wyposażonych salach. Niektórzy nazywają je placami zabaw, które zostały przeniesione do budynków. Dziecko, które nie miało możliwości doświadczać otaczającego go świata, dzięki takim zajęciom będzie mogło odkrywać na nowo świat przez integracje bodźców. Właśnie dzięki tej integracji bodźców możliwe jest lepszy odbiór wszystkich informacji sensorycznych co przekłada się na bardziej harmoniczne życie naszego dziecka.

Szukasz więcej informacji na temat prawidłowego rozwoju dziecka? Zapraszamy na nasz blog