PNF

Jest to koncepcja bazująca na torowaniu prawidłowych wzorców ruchowych pacjenta. Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, którą chory potrzebuje. Metodę tą stosuje się w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Często wykorzystywana do reaktywowania poprawnego wzorca chodu. Również często sprawdza się u dzieci z hemiplegią, aby aktywizować spastyczną stronę ciała.

MNRI (terapia odruchów dynamicznych i posturalnych wg dr Masgutowej)

Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych  wg dr Swietłany Masgutowej, to współczesny program o rozwoju człowieka. Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów w ramach funkcjonowania układu neurosensomotorycznego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej) służącej kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.