Anna Szewczyk

(oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej)

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym UP im. KEN w Krakowie: Pedagogika rewalidacyjna- specjalność: oligofrenopedagogika. Ukończyłam  studia podyplomowe: Pedagogika wczesnoszkolne i przedszkolna.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi.  W pracy z dziećmi bazuję na indywidualności, odmienności potrzeb każdego z nich, dlatego jednym z priorytetów obieranych przeze mnie w pracy terapeutycznej jest dostosowywanie form i metod do możliwości psychofizycznych dziecka i jego zainteresowań.

Prywatnie: mama 11 letniej córki Mai.

 

Odbyte szkolenia

 Certyfikowane Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej

Metoda Ruchu Rozwijającego w. Sherborne I i II stopień,

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa,

 MNRI® Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg dr Swietłany Masgutovej1, 2

 MNRI® Terapia NeuroTaktylna, poziom 1

 Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia

Szkolenie MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji I, II i III stopień,

„Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera”,

„Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem – studium przypadku”,

Warsztaty szkoleniowe „Zachowania trudne u osób niepełnosprawnych intelektualnie”, praktyczny aspekt edukacji

Szkolenie „Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych  i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka”

"Techniki wyciszające” – jako forma wspomagania dziecka nadruchliwego lub nadwrażliwego

 

 

Ania Szewczyk fizjostopki