O mnie

Nazywam się Agnieszka Nowak jestem dyplomowanym i certyfikowanym Terapeutą Integracji
Sensorycznej oraz terapeuta NDT Bobath. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą ze
zaburzeniami neurologicznymi oraz wadami postawy.

Ukończyłam wiele kursów i szkoleń, dzięki którym skutecznie uzupełniłam swoją wiedzę ze studiów.
Charakteryzuje mnie ciągła chęć rozwoju, poszerzanie wiedzy oraz posiadanych umiejętności, tak by
skutecznie wspierać w terapii młodszych i starszych pacjentów. Pracując z dziećmi zawsze patrzę na
ich rozwój w sposób całościowy. Chętnie współpracuję z innymi terapeutami, tak by terapia
przynosiła zamierzone efekty i ułatwiała pacjentom codzienne funkcjonowanie oraz uczenie się
nowych umiejętności- szkolnych i nie tylko.

Szkolenia

NDT-BOBATH basic
Terapia integracji sensorycznej I i II stopień
Kinesiotaping w pediatrii
Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych

agnieszka nowak