Czym jest mikropolaryzacja mózgu tDCS?

tDCS (transkranial dierect current stimulation) jest nieinwazyjną oraz bezpieczną metodą terapeutyczną stymulującą mózg. Zabieg wykonuje się dzięki stymulacji prądem stałym o częstotliwości zbliżonej do naszych naturalnych prądów fizjologicznych, dlatego mózg odbiera ten efekt jako własne oddziaływanie.

 

Na jakiej zasadzie działa mikropolaryzacja mózgu tDCS?

Terapia mózgu prądami tDCS wytwarza w mózgu odpowiednie pobudzenie synaptyczne poprzez zmianę potencjałów błony białkowo-lipidowej. W konsekwencji czego występuje większa tendencja komórek do zmian pobudliwości. W trakcie zajęć w celu wytworzenia mikropolaryzacji stosuje się dwie elektrody: dodatnią (anodę) oraz ujemną (katodę). Stymulacja za pomocą anody ma charakter pobudzający, czyli depolaryzacji, natomiast za pomocą katody hamujący, czyli repolaryzacji (hiperpolaryzacji).

sooma-tdcs

Jak długo trwają zajęcia z mikropolaryzacji tDCS?

Zajęcia trwają zazwyczaj około 30 min w 10 dniowych cyklach. Czas pomiędzy poszczególnymi dniami nie powinien być większy niż 2 dni w celu wytworzenia optymalnego efektu. Mikropolaryzację prądami tDCS można powtarzać co 3 miesiące w celu podtrzymania efektu.

 

Dla kogo dedykowane są zabiegi z mikropolaryzacji tDCS?

Mikropolaryzacja tDCS w szczególności jest stosowana w takich jednostkach chorobowych jak:

udary mózgu, afazje, urazy czaszkowo – mózgowe z deficytem neurologicznym, migrena, dystonia, mózgowe porażenie dziecięce, ADHD, autyzm, dysfunkcje pamięci, choroby zwyrodnieniowe mózgu (Parkinsona, Alzheimera) przebiegające z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalno – osobowościowymi, depresja, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne, opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenia rozwojowe u dzieci, zaburzenia odżywiania i łaknienia.

Przeciwskazaniami są: ciała obce, metalowe klipsy, implanty, nowotwór, rozrusznik serca, ciąża, zastawka mózgowa, padaczka*

*– nie jest to przeciwskazanie bezwzględne.

Dlaczego warto zastosować terapie prądami tDCS w rehabilitacji dziecka?

Terapia prądami tDCS wspomaga rehabilitacje motoryczną, logopedyczną oraz inne formy terapii poprzez zwiększenie potencjału stymulowanego obszaru mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Tak forma terapii uaktywnia naturalne możliwości plastyczności mózgu. Istnieje szereg badań naukowych potwierdzających skuteczność terapii prądami tDCS.

Jak wyglądają turnusy z mikropolaryzacji mózgu oraz ile kosztują?

Istnieje możliwość przeprowadzenia samych zabiegów mikropolaryzacji mózgu lub połączenia ich z innymi formami terapii <zobacz tutaj>. Kilka razy w roku przeprowadzone są zabiegi mikropolaryzacji wraz z udziałem logopedy.

Koszt 10 dniowego turnusu z mikropolaryzacji kosztuje 1200 zł

mikropolaryzacja-mozgu-badania-naukowe